ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

СВОБОДНИ МЕСТА

към 20.08.2018г.

Клас

Паралелка

Описание

Брой места

8

професия: Танцьор, специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование с разширено изучаване на ЧЕ - Английски език

2

Публикувано на 20.08.2018г.


ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕТАЖ  I-ВИ, КАБ. № 108
ОТ 08:00 ЧАСА ДО 18:00 ЧАСА

Публикувано на 03.07.2018г.


Училищен план-прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019г.:

Професия: ДИЗАЙНЕР
Специалност: РЕКЛАМНА ГРАФИКА
с разширено изучаване на чужд език – Английски език
Срок на обучение: пет години

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
 • Удвоен резултат от НВО по Математика;
 • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

ПРЕДИМСТВА:

 • Придобиване на III степен на професионална квалификация;
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация;
 • Възможност за продължаване на образованието по бакалавърски и магистърски програми по Изобразително изкуство, Графичен дизайн и Фотография;
 • Професионална реализация в областта на рекламата и предпечатната подготовка;
 • Практическа подготовка в областта на художествената рекламна графика и дизайн;
 • Възможност за включване в дейности по проекти: “Твоят час”, “Ученически практики” и др.

Документи за участие в приема се подават по график, в училища – центрове, определени от РУО.

ДОКУМЕНТИ:

 • заявление;
 • служебна бележка;
 • свидетелство за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство от личен лекар.

Професия: ТАНЦЬОР
Специалност: БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ
с разширено изучаване на чужд език – Английски език
срок на обучение: пет години

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
 • Удвоен резултат от НВО по Математика;
 • Оценките по Музика и Български език и литература, от свидетелството за основно образование.

ПРЕДИМСТВА:

 • Придобиване на III степен на професионална квалификация;
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация;
 • Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.
 • Професионална реализация в областта на хореографията;
 • Развитие на умения за културно-творческа изява, чрез участие в национални и международни конкурси и фестивали.

 Документи за участие в приема се подават по график, в училища – центрове, определени от РУО.

ДОКУМЕНТИ:

 • заявление;
 • служебна бележка;
 • свидетелство за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство от личен лекар.

График на дейностите по приемането на ученици в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година след завършено основно образование вижте тук…

Публикувано на 23.03.2018г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив