ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

На 11 и 12 декември 2018г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява Дни на отворените врати за посетители на иновацията си „Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“.
Иновацията е въведена от септември 2018 г. в един първи клас. Проектът осигурява обучения по държавните образователни стандарти и същевременно децата се учат чрез действия и на  практически умения. Залегнат е индивидуалният подход като напредъкът се отчита индивидуално за всяко дете. Учениците учат чрез работа със сертифицирани Монтесори-материали и разработени материали от преподавателя, с които  лесно овладяват знанията и уменията в първи клас. Поставят им се съизмерими цели, които се постигат лесно и това ги мотивира за учене. Широко застъпени са сетивните възприятия, което от своя страна допринася за прехода към абстрактните понятия, свобода на избор за начина на учене.

Всеки родител на бъдещ първокласник или всеки, който се интересува от различни методи на обучение, може:

  • да стане част от учебния процес на 11 или 12 декември в удобно за него време от 8:30 до 11:00 ч. или от 13:30 до 14:30 ч.
  • да посети от 16:00 до 17:00 ч. организираната Монтесори-среда в класната стая както и материалите, с които се работи.
  • да посети на 11 декември от 18:00 ч. презентация на тема „Предизвикателството да си родител на първокласник и какви са предимствата на Монтесори-педагогиката пред традиционното обучение“.
За да не се нарушава учебният процес при голям брой желаещи, в класната стая ще се допускат не повече от четирима посетители за определен период.

Каним всички, съпричастни към новостите на българското образование да се включат в Дните на отворените врати на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Публикувано на 06.12.2018г.


ЕСЕНЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА
ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В
гр. ПЛОВДИВ:
„РИСУВАМЕ, ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ – ДА ТВОРИМ  УМЕЕМ!“

Пълният текст на обявата може да видите тук...

                             Публикувано на 06.10.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с писмо №  РД-35-1062 / 26.09.2018 г., подписано от областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров, Ви информираме, че на 01.10.2018 г. от 13:00 часа ще започне тестването на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Тренировката се провежда с цел проверка на състоянието на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Публикувано на 27.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Според изискванията на Министерството на образованието и науката имате право на безплатен достъп до електронно четими учебници, за които училището е осигурило на учениците съответните учебници (печатни издания от съответните издателства), съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.

1. ИК „Анубис“, издателство „Булвест 2000“ и издателство „Клет България“ предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници.

За да бъдат използвани е необходимо родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bg, www.bulvest.com или www.klett.bg и да натиснат бутона Електронно четими учебници.

В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.

Електронно четимите варианти на “Oxford University Press” са достъпни след регистрация с код за достъп. Кодовете за учениците ще бъдат изпратени на електронната поща на Вашето училище.

2. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, „Просвета Азбуки“, е необходимо  родителите/учениците да посетят сайта http://www.prosveta.bg.

За да използвате безплатно електронно четимите учебници от I до VII клас или електронно четимите тетрадки от I до IV kлас е необходимо:

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри: Internet Explorer 11Google Chrome или Mozilla Firefox;

– да изберете клас, предмет и конкретния учебник;

– да натиснете  бутона „ВИЖ И ПОЛЗВАЙ“ (вдясно).

3. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Бит и техника“, е необходимо родителите/учениците да посетят сайта: http://www.bititechnika.com, да кликнат върху картинката в дясно на екрана с надпис „Ползвайте безплатно електронно четими варианти на учебниците за I – VII клас  ТУК!“.

За да използвате безплатно електронно четимите варианти на учебниците за I – VII клас е необходимо да изберете съответния учебник и да натиснете бутона ПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО!

Публикувано на 27.09.2018г.


ВАЖНО!

За учениците от гимназиален етап, имащи право да кандидатстват за стипендия, в съответствие с изискванията на ПМС № 328 от 21.12.2017 г., обн. ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ Пловдив, след завършено основно образование
Срок за за подаване на документи за различните видове стипендии:
от 25.09.2018 г. до 11.10.2018 г. вкл.

Служебна бележка за доходите на родителите за период от 6 месеца – от м.март 2018 г. до м. август 2018 г. включително.

Учениците с право на стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от правилата, а именно:

  • по чл. 5, ал. 1, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • по чл. 5, ал. 1, т. 4 - За ученици без родители
  • по чл. 5, ал. 1, т. 5 - За ученици само с един родител

може да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех през учебната 2017/2018 г.), и при класиране имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Учениците, кандидатстващи за стипендия за І - ви срок на учебната 2018-2019 година – независимо от вида на стипендията, подават документите си лично в деловодството на училището при технически секретар с входящ номер в посочения срок, след проверка на документите от класен ръководител.

Комплекти с непълни документи, с липсващи приложения и след посочения срок, не се допускат до класиране от Комисията за стипендиите.

Документите за кандидатстване за вида стипендия и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците са публикувани на интернет страницата на училището: ecoschoolplovdiv.bg

Председател на Комисията за стипендиите
Зам.-директор АСД

 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на  стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Виж тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Публикувано на 20.09.2018г.


PictureСУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище в облака!
Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието, където всички учители и ученици могат да използват свои безплатни, неограничени и сигурни профили в @ecoschoolplovdiv.bg
Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.
Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучениеи е част от проекта Училище в облака.

Публикувано на 14.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Каним Ви на тържественото откриване на новата 2018/2019 учебна година. Откриването ще се състои на 17.09.2018г. /понеделник/ от 10:30 часа .

Очакваме всички ученици да се явят в 10:15 часа.

Нека с усмивка започнем новата учебна година и с упоритост и труд продължим делата си!

Публикувано на 10.09.2018г.


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

във връзка с включването на Община Пловдив в годишната кампания „Седмица на мобилността“ на 17.09.2018г. със съдействието на фирма „Хебрус бус“ АД за учениците ще бъде осигурено безплатно пътуване за времето от 07:00 ч. до 12:00 ч. по линия № 29 в гр. Пловдив.

Публикувано на 07.09.2018г.


СОУ "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Пловдив

Публикувано на 03.09.2018г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119
©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив