ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Графици за I срок на учебната 2018/2019 година 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I СРОК
НАЧАЛЕН ЕТАП (1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас) виж тук...
ЦДО (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) виж тук...
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (5 клас, 6 клас и 7 класвиж тук...
ЦДО (5 класи 6 клас) виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 класвиж тук...
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН   виж тук...
ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ (СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ) виж тук...
КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ
НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
КОНСУЛТАЦИИ виж тук...
II ЧАС НА КЛАСА виж тук...
ПРИЕМНО ВРЕМЕ виж тук...
СИП / ФУЧ  виж тук...

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  Виж още...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив