ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Графици за II срок на учебната 2017/2018 година 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II СРОК
НАЧАЛЕН ЕТАП (1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас) виж тук...
ЦДО (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) виж тук...
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (5 клас, 6 клас и 7 класвиж тук...
ЦДО (5 класи 6 клас) виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 класвиж тук...
ДНЕВЕН РЕЖИМ  виж тук...
ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ (СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ) виж тук...
КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ
НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
КОНСУЛТАЦИИ виж тук...
II ЧАС НА КЛАСА виж тук...
ПРИЕМНО ВРЕМЕ виж тук...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА.

СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ виж тук...


Графици за I срок на учебната 2017/2018 година 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I СРОК
НАЧАЛЕН ЕТАП (1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас) виж тук...
ЦДО (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) виж тук...
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (5 клас, 6 клас и 7 класвиж тук...
ЦДО (5 класи 6 клас) виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 класвиж тук...
ДНЕВЕН РЕЖИМ  виж тук...
ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ (СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ) виж тук...
КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ
НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП виж тук...
КОНСУЛТАЦИИ виж тук...
II ЧАС НА КЛАСА виж тук...
ПРИЕМНО ВРЕМЕ виж тук...

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици) Виж още...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив