ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Конкурс за отдаване под наем:

Обява тук...

Публикувано на 29.06.2017г.


Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки тук...

Правила за поддържане на профила на купувача тук...

 

Процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Решение тук...

2. Обява тук...

3. Образци за участника тук...

4. Спецификации тук...

5. Протокол тук...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив