ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА

Предмет

Дата

1

Български език и литература ЗП

31.08.18 г./ каб. 209

2

Български език и литература ЗИП

31.08.18 г./ каб. 209

3

Физика и астрономия ЗП

31.08.18 г./ каб. 209

4

Химия и опазване на околната среда ЗП

30.08.18 г./ каб. 209

5

УП Рекламна графика ЗПП

30.08.18 г./ каб. 302

 

  • от 9:30 часа в кабинет № 302 -учебна практика по Рекламна графика
  • от 9:30 часа в кабинет № 209 -всички останали изпити
Публикувано на 27.08.2018г.

Уважаеми ученици, родители, колеги, приятели!
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че СУ "Св. св. Кирил и Методий" вече  официално е в списъка на иновативните училища в Република България, съгласно решение на Министерски съвет № 472 от 09.07.2018г. От учебната 2018/ 2019г. стартира първата иновативна паралелка за I клас "Монтесори класна стая - научи ме да се справям сам". С това СУ "Свети Свети Кирил и Методий" става първото общинско училище в Пловдив и страната, което от 15 септември ще въведе Монтесори обучение. В Монтесори класна стая ученето няма да е задължение, а необходимост - учениците ще подобряват способността си за учене през личния опит, което ще повиши интереса и активността им в самия процес. Ще се научат да вземат решения, да определят цел и да я постигат, да избират и носят отговорността от избора си. Ще придобият социални умения да посрещат трудностите, да се чувстват победители, да вършат избраното от тях  с удоволствие и да вярват в себе си. Ще се намали психическата и физическата им натовареност, а учебното съдържание ще се овладява още в класната стая. Ще се избегне носенето на тежките ученически раници и ученето до късно вечерта с родителите. Учениците ще развиват своята способност за самоконтрол и спазване на правилая Трудът и ученето ще са удоволстие. Ще се даде възможност на родителите да са активни участници в образователния процес на детето. Те ще бъдат подпомагани от професионалисти по въпроси за отглеждането и възпитанието на децата. 

Публикувано на 12.07.2018г.


ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА/ГОДИШНА ОЦЕНКА
ЗА
VI КЛАС
УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Предмет

Дата

1

Физическо възпитание и спорт ООП

19.06./ физ.салон

2

Технологии и предприемачество ООП

20.06./ каб. 201

3

Математика ООП

21.06./ каб. 201

4

Математика РП/УП-А

22.06./ каб. 201

5

Английски език ООП

25.06./ каб. 201

6

Изобразително изкуство ООП

26.06./ каб. 201

7

Човекът и природата ООП

27.06./ каб. 201

8

Музика ООП

28.06./ каб. 201

9

Информационни технологии ООП

29.06./ каб. 207

10

Информационни технологии РП/УП-А

02.07./ каб. 207

11

История и цивилизация ООП

03.07./ каб. 201

12

География и икономика ООП

04.07./ каб. 201

13

Български език и литература ООП

05.07./ каб. 201

Начало на писмените изпити

- от 9:00 часа в № 207 - за Информационни технологии

- от 9:00 часа във физ. салон - за Физическо възпитание и спорт

- от 9:00 часа в кабинет № 201 - за всички останали изпити

Срок и начин за оповестяване на резултатите от изпита: Резултатите се оповестяват на третия ден от класния ръководител лично на ученика.

Публикувано на 15.06.2018г.


По проект „Твоят час“ екипът на МОН са подготвили електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 
Моля всички ученици, включени в проекта, и техните родители да изразят мнението си за дейностите по проекта на следните електронни адреси:


Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 
Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

Благодаря Ви!

С уважение,

Таня Николова

Директор

Публикувано на 01.06.2018г.


ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив за поредна година организира провеждането на занимания по интереси, които ще се проведът през месец юни 2018г. (по време на лятната ваканция). Всички желаещи ученици обучаващи се в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив на възраст от 9 до 11 години могат да се запишат за участие.

За повече информация се обърнете към класния ръководител на вашето дете.

График за заниманията може да видите тук...

Публикувано на 18.05.2018г.


Р Е З У Л Т А Т И

О Т

О Б Л А С Т Н О   С Ъ С Т Е З А Н И Е   П О   М А Т Е М А Т И К А

„О Б И Ч А М   М А Т Е М А Т И К А Т А

Уважаеми родители резултатите от областното състезанието по математика „ОБИЧАМ МАТЕМАТИКАТА“ може да видите тук...

Грамотите и наградите на победителите ще бъдат изпратени на директорите на училищата.

Публикувано на 30.03.2018г.


Р Е З У Л Т А Т И

О Т

С Ъ С Т Е З А Н И Е   П О   М А Т Е М А Т И К А

„БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО

Уважаеми родители резултатите от състезанието по математика „БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО“ може да видите тук...

Награждаването на победителите (I - IV място) ще бъде на 30.03.2018г. от 17:30 часа в сградата на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив.

Публикувано на 29.03.2018г.


Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 13.03.2018г. /вторник/ от 18:00 часа със следния дневен ред:
1. Запознаване с резултатите от първи учебен срок и препоръки за подобряване работата с ученика.
2. Запознаване с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и анализа на резултатите от оценката на тормоза в училището.
3. Насоки и подготовка на учениците IV - VII клас за НВО, ДЗИ - XII клас.
4. БДП.
5. Организационни.
6. Училище за родители - перспективи за обучение и реализация на учениците от седми и осми клас.
7. Запознаване с отчета на Обществения съвет за учебната 2016/2017г.
8. Други.

Публикувано на 06.03.2018г.


СУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Пловдив

УН „Св. св. Кирил и Методий –  2001“

организират

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

„Обичам математиката

ПОД ПАТРОНАЖА НА ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГРАД ПЛОВДИВ
за ученици от от IV, V, VI и VII клас

Състезанието ще се проведе на 24.03.2018г. (събота), от 8:30 часа
в СУ „Свети свети Кирил и Методий
, гр. Пловдив, ул. „Явор“, № 31.
Поканени за участие са ученици от IV, V, VI и VII клас!
РЕГЛАМЕНТ:
         За участниците от V и VI клас:
Време за работа: 60 минути
Математическият тест включва 20 задачи,  съобразени с ДОС за съответните класове.
         Задачите за IV и VII клас са във формат  НВО – стандарт на МОН.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
Учениците да носят син химикал, черен молив и линийка.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Резултатите ще бъдат оповестени на сайта на училището www.ecoschoolplovdiv.bg на 30.03.2018г. по индивидуален код, който всеки участник ще получи в деня на състезанието на гърба на сертификата си за участие.
Грамотите и наградите на победителите ще бъдат изпратени на директорите на училищата.
Такса за участие – 10 лева.
Заявки и платежно за участие се приемат онлайн, като таксата за участие се изпраща по сметка на УН „Свети свети Кирил и Методий – 2001“ банка ОББ; IBAN: BG20UBBS80021054379713; BIC: UBBSBGSF и записването се извършва с приложено сканирано платежно нареждане на
е-mail: sastezanie@ecoschoolplovdiv.bg или в училището на първия етаж в „Стая на семейството”
 от 12.03.18г. до 21.03.18г. , от 10:00 до 18:00 часа.
При запълване на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва. Заявки по телефон не се приемат.

            За информация: тел.: 032/644 119;  www.ecoschoolplovdiv.bg; фейсбук: „Приятели на СУ„Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив.

Желаем успех на всички участници!

Публикувано на 27.02.2018г.


СУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Пловдив

УН „Св. св. Кирил и Методий –  2001“

организират

С Ъ С Т Е З А Н И Е   П О   М А Т Е М А Т И К А

„БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО”

ПОД ПАТРОНАЖА НА ЗДРАВКО ДИМИТРОВ –
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГР. ПЛОВДИВ

Състезанието ще се проведе на 24.03.2018г. /събота/, от 9:45 часа
в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив, ул. „Явор“№ 31
за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения

Време за работа: 40 минути

Математическият тест включва 15 задачи, които имат само един верен отговор.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
Децата носят химикалка със син цвят, обикновен черен молив и цветни моливи.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
На 29.03.2018 г. на сайта на училището:  www.ecoschoolplovdiv.bg

НАГРАЖДАВАНЕ:
На 30.03.2018г. от 17:30 часа в сградата на СУ
Св. св. Кирил и Методий“.

Такса за участие - 10 лева.

Заявки за участие се приемат всеки делничен ден от 12.03.2018г. до 21.03.2018г. вкл. в Стая на семейството в СУ ”Св. св.  Кирил и Методий“, ул. Явор“№ 31, от 10:00-12:00ч. и от 16:00-18:00ч. или онлайн, като таксата за участие се изпраща по сметка на УН ”Св. св. Кирил и Методий – 2001“ банка ОББ;
IBAN: BG20UBBS80021054379713; BIC: UBBSBGSF и записването се извършва с приложено сканирано платежно нареждане, трите имена на детето, името на детската градина и името и тел. за контакт на родителя на e-mail: sastezanie@ ecoschoolplovdiv.bg .
При запълване на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва. Заявки по телефон не се приемат.
За информация: тел.: 032/644 119; www.ecoschoolplovdiv.bg; фейсбук: „Приятели на СУ„Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Желаем успех на всички участници!

Примерен формат на състезанието виж тук... виж тук...

Публикувано на 27.02.2018г.


На 22.02.2018г. /четвъртък/ предстои тържествено да отбележим  100 (стотен) учебен ден на първокласниците, което празник за нашето училище!

С провеждане на празника се цели да се създаде позитивна и мотивираща среда за работа на първокласниците. Засилва се интереса и желанието им за учене. Този ден носи удовлетворение и радост от постигнатото. Стимулира се детската активност и повишава самочувствието на малките ученици. Родителите се включват като преки участници в училищния живот. Всяко семейство изработва заедно с детето си проект от 100 елемента на свободна тема и с материали по избор.

Празникът ще започне в 8:30 часа със стихотворения и песни от първокласници. Следва преминаване през цифрата 100 и отправяне към кабинетите на първи клас.

Включени са забавни езикови упражнения, забавна математика, групова работа, индивидуална работа.

Празникът продължава до 18:00 часа. Изложбата от работните листове се подрежда в коридорното пространство, а проектите се нареждат във фоайето.

Публикувано на 19.02.2018г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Учебен предмет

Дата на изпита

Начален час

Кабинет

Информационни технологии ЗП/ЗИПП – IX клас

25.01.2018г.

14:00 часа

207

II чужд език - Немски език  ЗП
– IX клас

29.01.2018г.

14:00 часа

210

I чужд език - Английски език  ЗП – VIII клас /интензивно изучаван/

30.01.2018г.

14:00 часа

210

I чужд език - Английски език  ЗП/ЗИПП– IX клас

31.01.2018г.

14:00 часа

210

Информация за резултатите от изпитите се проверяват лично от учениците и/или техните родители три дни след провеждане на изпита, в кабинета на зам.-директор учебна дейност.

Публикувано на 19.02.2018г.


„Надиграй ме в училище“
най-дългото шарено хоро

PictureДнес в голямото междучасие учениците и учителите на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив отбелязаха по традиция Деня на народните будители с най-дългото шарено хоро. виж тук...

Публикувано на 06.11.2017г.


Спортно междучасие

PictureДнес „Спортно междучасие‟ започна с изненади за учениците и учителите в СУ „Свети свети Кирил и Методий‟, гр. Пловдив.
Официален гост беше кметът на район Западен г-н Димитър Колев, който поднесе големия подарък - обръчи, топки за хандбал и комплекти за бадминтон, за да може учениците да продължават да спортуват с удоволствие. Главният редактор на Дарик радио гр. Пловдив Лалка Златанова поднесе плакет за училището ни за добрата организация и активното участие в проект „Спортно междучасие‟.
Г-н Колев раздаде грамоти на най-активните класове и учители, включвали се досега в Спортното междучасие, както и на екипа, който подпомага протичането на проекта в училище. И за да се спази традицията, с грамоти бяха наградени и най-изявените ученици за постижения в различни области за месец октомври.
Накрая за поддържане на доброто настроение на всички се покрижи инструкторът по Зумба Лилия Тодорова. виж тук...

Публикувано на 31.10.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
каним Ви на родителска среща на 31.10.2017г. от 18:00 ч. със следния дневен ред:

  • Запознаване с графици за класни и контролни, консултации, приемно време;
  • Анализ на входно ниво по предмети и направени препоръки за учебната година;
  • Организационни.

Публикувано на 27.10.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ

Списък на учениците който ще получават стипендия през I срок на 2017/2018 учебна година от СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование, класирани за получаване на стипендии с протокол с № ВК-300/20.10.2017г. на комисията за стипендиите  виж тук... 

Публикувано на 23.10.2017г.


„Science camp“

PictureДнес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ посрещнахме гости от Чехия. Четирима ученици от Чехия и десет ученици от нашето училище участват в международен научен лагер „Science camp“, организиран от Център за творческо обучение. Участниците в проекта бяха посрещнати в училище с концерт, а след това бяха включени в урок по български народни танци.

Желаем на участниците успех и лека работа по проекта!

Вижте още...

Публикувано на 18.10.2017г.


Спортно междучасие с Армейски спортен таекуон-до клуб „Тракия“

PictureДнес за доброто ни настроение се погрижи Любина Лесова, инструктор в Армейски спортен таекуон-до клуб „Тракия“. Таекуон-до е начин (стил) на живот. Освен, че е един от видовете бойни изкуства, Таекуон-до представлява изкуство на самоотбраната, то включва в себе си стил на мислене и начин на живот. Буквално преведено ТаеКуон-До означава пътят на движенията с ръце и крака. В България таекуон-до е основано от Гранд Мастер Ким Унг Чол IX дан през 1989 година, който в момента е треньор на националния отбор по Таекуон-до ITF. Вижте още...

Публикувано на 17.10.2017г.


Спортно междучасие с „Да Дао“ гр. Пловдив

PictureДнес на гостуваха от спортен клуб по бойни изкуства „Да Дао“. Да Дао е българско бойно изкуство, носител на вековни бойни традиции. Прабългарите притежавали система, която в зората на българската държава им осигурявала предимство в боя. Тази „система“ се предавала от поколение на поколение и се е наричала „Да“. Бойното изкуство включвало не само различни техники, но и морално-етиченкомплекс, отразяващ традициите на прабългарите. Вижте още...

Публикувано на 12.10.2017г.


Поредното забавление със Спортно междучасие

Picture

Вижте още...

Публикувано на 05.10.2017г.


Спортно междучасие със Студио за свободни танци
Dance to the max

Picture

Вижте още...

Публикувано на 04.10.2017г.


КАПАНА ФЕСТ


PictureУченици от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ изнесоха едночасова музикално-сценична програма и станаха част от културния афиш на „Капана фест“. Мажоретен състав, ВГ „Лоли-поп“, Ансамбъл „Марица“, и ВФ „Фолклория“ и ВГ „Присъствие“ вдигнаха градуса с професионалните си изпълнения. Вижте още...

Публикувано на 02.10.2017г.


Спортно междучасие - зумба - фитнес

PictureВ спортното междучасие на 28.09.2017г. гости ни бяха отново Пловдивски културен институт, този път със зумба-фитнес.

Вижте още...

Публикувано на 29.09.2017г.


Спортно междучасие с Пловдивски културен институт и Марияна

PictureВъпреки дъждовното време Спортното междучасие се проведе на 26.09.2017г. Този път на гости ни беше директорът на Пловдивски културен институт и йога-инструктор Марияна Стракова, която ни показа дихателни практики и упражнения срещу стрес и психическо натоварване. С нетърпение очакваме отново гостите от ПКИ, които утре ще ни покажат Зумба фитнес. Вижте още...

Публикувано на 27.09.2017г.


Вреда от употребата на наргилета Вижте тук...

Информацията е предоставена и подготвена от експерти на Министерството на здравеопазването.

Публикувано на 27.09.2017г.


Picture„Спортно междучасие“ с
Армейски спортен карате клуб „Тракия“

Днес гости ни бяха от Армейски спортен карате клуб „Тракия“, начело със сенсей Валери Димитров – шестнадесет пъти европейски шампион по карате шинкиокушинкай и трикратен световен шампион. Вижте още...

Публикувано на 21.09.2017г.


Спортно междучасие

PictureДнес се проведе първото спортно междучасие в училище по проект „Спортно междучасие“ по програма „Пловдив за младите“ на Община Пловдив. Партньори на проекта са Фондация „Заедно“, Район Тракия, Пловдивски културен институт, с медийната подкрепа на Българското национално Дарик радио. Днес на гости ни бяха от ПКИ - THE CENTER. Щастливи сме, че заедно изтанцувахме първия си хип-хоп танц! Вижте още...

Публикувано на 19.09.2017г.


Откриване на новата 2017/2018 учебна година

На 15.09.2017г. от 10:30 часа пред централния вход на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив се състоя офицално откриване на новата 2017/2018 учебна година.

Сред гостите на празника бяха Здравко Димитров - Областен управител, Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, Бригаден генерал и командир на 68-ма бригада „Специални сили“ - Явор Матеев, инж. Койчо Русев – управител на сдружение „Български транспортен холдинг, Алекси Кесяков – секретар на Държавната обществена консултативна комисия по безопасност на движението по пътищата, Димитър Колев - кмет на район „Западен“.

По време на церемонията се проведе и открит урок по безопасност на движението, от Областния управител Здравко Димитров по инициатива на Областна администрация, гр. Пловдив съвместно със сдружение „Български транспортен холдинг“.

Фурор сред учениците, родителите и гостите присъстващи на празника предизвика сплонтанният поздрав на учителския хор при СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив с изпълнение на популярни български естрадни песни.

Публикувано на 18.09.2017г.


Телефонна линия 0800 10 112 и електронна поща obhvat@mon.bg за подаване на сигнали относно ученици до 16 годишна възраст, които не посещават училище.

Публикувано на 13.09.2017г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119
©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив